ประเทศจีน ละลายในน้ำเครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้เข้มข้นผสม 25กก./ถัง

ละลายในน้ำเครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้เข้มข้นผสม 25กก./ถัง

รูปร่าง: ของเหลวที่มีสีสัน
จุดเดือด: >100°ซ
จุดวาบไฟ: >100°ซ
1