ส่งข้อความ
ฝากข้อความ
Shanghai FDC BIOTECH CO., LTD.
ที่อยู่ : อาคาร 5, NO 263, JIAHAO RD, NANXIANG TOWN, JIADING DISTRICT, SHANGHAI, CHINA
ที่ตั้งโรงงาน : อาคาร 5, NO 263, JIAHAO RD, NANXIANG TOWN, JIADING DISTRICT, SHANGHAI, CHINA
โทรศัพท์ :

+86-18516622784(เวลางาน)

86-18516622784(เวลาที่ไม่ทำงาน)

อีเมล์ : weijitan@hotmail.com
ผู้จัดการลูกค้า
Mr. Stephen
โทรศัพท์ : +86 18516622784
WhatsApp : ++8618201828484
อีเมล์ : weijitan@hotmail.com